Ontvang een gratis set OK-kaarten

Onderwijs & Ko Onderwijs & Ko, gevestigd aan Borneostraat 8, 2405 CW Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderwijs & Ko verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Naam van je organisatie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (indien van toepassing)

Doel waarmee en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Onderwijs & Ko verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onderwijs & Ko bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens voor uitvoering van onze dienstverlening wordt maximaal 5 jaar na uitvoering bewaard. De gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief/blog worden bewaard zolang je deze wilt ontvangen. Je kunt hiervoor zelf uitschrijven. Als Onderwijs & Ko stopt met het versturen van de nieuwsbrief dan wordt het databestand opgeheven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onderwijs & Ko verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden, als dit stikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onderwijs & Ko gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief/blog kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onderwijsenko.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Onderwijs & Ko zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Onderwijs & Ko wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onderwijs & Ko neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onderwijsenko.nl

Contactgegevens:

www.onderwijsenko.nl

Borneostraat 8

2405 CW Alphen aan den Rijn

Tel: 06 83224434

Sandra de Leeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van Onderwijs & Ko. Zij is te bereiken via sandra@onderwijsenko.nl.