Ontvang een gratis set OK-kaarten
Rol de rode loper uit

Terwijl de Onderwijsraad van de week met een nieuw strijdplan kwam om op termijn en structureel het lerarentekort op te lossen, zijn schooldirecteuren ieder dag bezig voldoende juffen en meesters voor hun klassen te krijgen.

Geen tijd voor ontwikkeling
Vanuit Onderwijs & Ko begeleiden wij bij het ontwikkelen van een kindcentrum. Een intensief traject waar de hele organisatie bij betrokken is. Een struikelblok is de tijd die men in organisatieontwikkeling kan investeren. Een belangrijke reden is een tekort aan leraren. Alle zeilen worden bijgezet om de bezetting voor de klas rond te krijgen. Vandaar dat ik durf te stellen dat door het tekort aan leerkrachten de ontwikkeling van kindcentra achterblijft. En dat baart mij zorgen. Vandaar dat ik voor deze blog mijn HR-pet even op zet en graag wat tips deel over recruitment. Geen hoogdravende visie, maar meer wat acties die door de directeur in de dagelijkse praktijk kunnen worden uitgevoerd. Een steuntje in de rug.

Recruitment is een vak
Een vak? Ja echt. Veel organisaties hebben een recruitmentafdeling die gespecialiseerd is in werving van nieuwe medewerkers én in employer branding. Employer branding is: ‘Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.’ Het gaat dus over het aantrekkelijk zijn voor huidige en potentiële medewerkers. Dat vraagt om een lange aanloop en structureel (personeels)beleid, ontwikkeld door het schoolbestuur, waarin recruitment een belangrijk onderdeel moet zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? En hoe bereiken we de arbeidsmarkt? Hier ligt voor besturen een belangrijke taak om schooldirecties te ondersteunen.

Vissen in een bijna lege vijver
En ondertussen zie ik de schooldirecteur roeien met de riemen die hij heeft. Hij draagt dagelijks de consequentie van het tekort aan leerkrachten, dus de urgentie is hoog. Hoewel er sprake is van een groot landelijk te kort, is stilzitten geen optie. Vissen in een vijver met weinig vissen vraagt om geduld en heel veel doorzettingsvermogen. Het is belangrijk om na te denken hoe je het verschil kunt maken zodat de juiste vis hapt. Hoe rol je de rode loper uit voor die enkele leerkracht die voorbij komt? Een paar tips voor de schooldirecteur om morgen beet te pakken in de praktijk.

Tip 1: Je eigen mensen als ambassadeurs
Het begint er natuurlijk mee dat je je eigen zaakjes op orde hebt. Is jouw school een prettige plek om te werken? Als er gedoe is, los dit dan eerst op. Dit is natuurlijk een open deur, maar je eigen medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs voor de school.
Overigens geldt dit wat mij betreft ook voor de ouders, die door hun kinderen betrokken zijn bij de school. Ook zij kennen allemaal weer mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om op de school te komen werken. Als ouders tevreden zijn over de school, stralen zij dit uit en bereiken zo op een positieve manier je potentiële doelgroep. Betrek dus je huidige medewerkers en ouders bij het werven van nieuwe medewerkers. Met een chique term wordt dit ‘refferal recruitment’ (via-via recruitment) genoemd. Door kleine prikkels/ beloningen kun je ze stimuleren om actief hun eigen netwerk aan te boren op zoek naar nieuw talent.

Tip 2: Nodig uit
Als je een vacature opstelt, zorg dan dat deze echt wervend is. Ben daarin origineel. De standaard opbouw kennen we inmiddels allemaal wel, maar wat dacht je van een leuk filmpje over je school, de klas en de vacature?
Zorg dat mensen die op je school komen (wie dan ook) welkom worden geheten. We zien dat dit niet altijd gebeurd. Natuurlijk is iedereen druk met de sores van de dag, maar overleg eens met elkaar wat het zou uitmaken als een potentiële nieuwe collega met veel vriendelijkheid en warmte wordt ontvangen als hij voor het eerst komt praten op school. Ook hier geldt, rol die rode loper uit.

Tip 3: Werven van personeel is duurzame relaties opbouwen
Bedenk dat ieder contact tussen de school en derden kansen biedt een nieuwe collega te vinden. Als school is het belangrijk om een netwerk van potentiële nieuwe medewerkers aan je te binden. Dus ook de mensen die niet zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of mensen die solliciteren als je net even geen vacature hebt of mensen die nét niet helemaal passen op die bepaalde vacature. Al die mensen zijn potentiële nieuwe collega’s in de toekomst. Zorg dat je een bestand opbouwt en onderhoudt regelmatig het contact.

Tip 4: Investeer in het inwerken van nieuwe medewerkers
In de eerste week bepaalt een nieuwe medewerker al of hij voor langere tijd bij een organisatie wil blijven werken. Daarom is de inwerkperiode een cruciale fase. Je bent natuurlijk blij als de nieuwe collega gaat starten. Maar eigenlijk begint het nu pas. Aan de slag om een duurzame relatie op te bouwen met deze nieuwe collega. Denk er bijvoorbeeld aan om de nieuwe collega echt welkom te heten; voorstellen aan collega’s, kennismaking met ouders, een bloemetje op de eerste dag en een voortgangsgesprekje na een paar weken horen daarbij. Koppel de nieuwe medewerker aan een ervaren collega om het inhoudelijke inwerken te borgen.

Tip 5: Investeer in jong talent
Het is alom bekend dat ook de Pabo’s te maken hebben met minder aanmeldingen. De redenen hiervoor zijn divers. Zo weegt de zwaardere toelating mee, maar het vak van leerkracht heeft tegenwoordig ook geen goede PR. Het is dus zaak dat je als school een goede relatie opbouwt met een PABO. Want de studenten die een baan in het onderwijs ambiëren, moeten natuurlijk naar jouw school komen voor hun stages. Investeer in jonge studenten. Al in het eerste jaar lopen de studenten stage. Hoe mooi is het om dan al jonge potentiële leerkrachten aan je te binden. Dat doe je door ze welkom te heten, ze echt te zien en ze echt werk te bieden.

Zet in op talenten
Zoals ik al eerder schetste is de vijver behoorlijk leeg. Vang die vissen die er nog wel zijn. Hopelijk helpen bovenstaande acties. Tot slot nog dit. Natuurlijk moet er een bredere oplossing voor dit maatschappelijke probleem worden gevonden. Het strijdplan van de Onderwijsraad is een aanpak voor de lange termijn. Ook deed minister Slob deze week een handreiking. Hij geeft aan dat het in uitzonderlijke en tijdelijke gevallen kan dat een onbevoegden wordt ingezet voor muziek, wereldoriëntatie en handvaardigheid. Ik hoor daar behoorlijk veel commentaar op, terecht of niet. Maar hoe fantastisch is het voor kinderen om handarbeid te krijgen van een echte kunstenaar? Of muziekles van een echte muzikant? De samenwerking met de kinderopvang in een kindcentrum biedt zoveel kansen. Kansen om mensen in te zetten op de talenten die zij hebben.

2 Reacties

  • Karel in ’t Veen Posted februari 18, 2019 1:58 pm

    Goed artikel! Bedankt voor de tips!

  • opleiding blogger Posted augustus 19, 2019 10:34 am

    Prima tips.

Reageer

Laat een reactie achter op Karel in 't Veen Reactie annuleren

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Alle velden met * zijn verplicht