Ontvang een gratis set OK-kaarten
Een écht IKC?

Op google krijgt de zoekterm ‘IKC’ 2.910.000 resultaten. De afkorting voor Integraal Kindcentrum krijgt steeds meer naamsbekendheid. Klik je enkele hits aan dan zie je al snel dat de term IKC voor veel verschillende soorten organisaties voor primair onderwijs en kinderopvang wordt gebruikt. Het bord met IKC op de gevel geeft niet eenduidig aan wat er achter schuil gaat. Er is ook geen keurmerk of een register om te beoordelen wanneer we te maken hebben met een écht IKC.

In gesprek met mensen uit het werkveld komt de keuze van de juiste benaming regelmatig aan de orde. Gaan we onze nieuwe organisatie (al) een IKC noemen of is kindcentrum of bredeschool passender? Wat mag eigenlijk een IKC heten en wat niet? En wanneer spreek je van integraal? Dit lijkt niet een kwestie van definitie, maar vooral van strategiekeuze of betekenisgeving en beleving te zijn.

Definities
Als we op zoek gaan naar de definitie van een IKC dan komen we vooral de boodschap tegen dat hét IKC niet bestaat. Er worden wel een aantal kenmerken genoemd. Kindcentra 2020 gaat uit van de volgende kenmerken:

  • Het is een voorziening voor kinderen van tenminste 0 t/m 12 jaar waarin door verschillende pedagogische professionals intensief wordt samengewerkt vanuit het belang van het kind;
  • Het is een nieuwe organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs samen opgaan om gezamenlijke dagarrangementen te bieden;
  • Er wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie;
  • Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen;
  • Er is sprake van een doorlopende ontwikkellijn;
  • Er wordt nauw samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn;

In de praktijk
De bovengenoemde kenmerken lijken duidelijk, maar in de praktijk krijgen ze een andere invulling. Zo kennen we basisscholen die een peuterspeelzaal en/of een BSO in het gebouw hebben en zich ’gewoon’ basisschool of misschien bredeschool noemen. Maar ook scholen die alleen het onderwijs verzorgen en al een bord IKC op de gevel hebben hangen. De diversiteit in de mate van samenwerken en integraliteit is groot en de behoefte aan meer eenduidigheid en herkenbaarheid groeit.

Welke strategie kies je?
Want het lijkt misschien om het even, maar de duiding van de nieuwe organisatie is niet zomaar iets. Het kan duidelijk maken wat de organisatie is of wat de organisatie wil zijn in de toekomst. De naamkeuze hangt samen met de strategie die je kiest. Mag het bord IKC pas op de gevel als de hele transitie naar de nieuwe organisatie is gerealiseerd? Of kies je op voorhand voor de aanduiding IKC om hiermee de ambitie aan te geven als richtpunt voor de verandering? Door samen met medewerkers en ouders hierover in gesprek te gaan, wordt de gezamenlijke ambitie in de werkelijkheid geconstrueerd. Voor beide strategieën valt wat te zeggen. Het ene biedt duidelijkheid, het andere ontwikkelruimte.

Laat ‘integraal’ weg
In onze werkpraktijk zien we dat er behoefte is aan beiden, zowel duidelijkheid scheppen als ontwikkelruimte creëren. We lijken te struikelen over de betekenis van het woord integraal. Integraal werken doe je niet ineens van de ene op de andere dag. Daar is tijd en ruimte om te ontwikkelen voor nodig. Een oplossing kan zijn om de term ‘kindcentrum’ te kiezen en het woord ‘integraal’ weg te laten. Het weglaten van het woord ‘integraal’ doet recht aan het ontwikkelproces. Kijken we namelijk naar de definitie van het woord ‘integraal’, dan vinden we termen als: geheel, volledig en niets ontbrekend. En zover is het meestal nog (lang) niet. Als je nog aan het begin staat van een samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en mogelijk andere partijen dan is het voor te stellen dat dit nog een brug te ver is.

Aansluiten bij de klantverwachting
De duiding van je school of centrum schept een klantverwachting, in dit geval de verwachting van ouders. In een rondvraag langs ouders van schoolgaande kinderen blijkt dat de meeste ouders nog geen beeld hebben bij het woord IKC. Maar als je ze vraagt hoe zij de ideale school en opvang voor hun kinderen zien, dan hebben ze weldegelijk ideeën. De term kindcentrum biedt ruimte voor iedereen.

Wat je ook kiest..
Uiteindelijk ligt de keuze natuurlijk bij de organisaties zelf. Maar zorg er in ieder geval voor dat:

  • je tijd en aandacht besteedt aan het kiezen van een passende naam, samen met betrokkenen;
  • je een naam kiest die recht doet aan de ambitie, de strategie en het proces waar je samen voor kiest;
  • de naam aansluit bij de behoefte en verwachtingen van betrokkenen.

We zijn benieuwd waar jullie op uitkomen!

Kennis en ervaring delen is een manier om van elkaar te leren. DEEL deze blog met mensen voor wie deze informatie waardevol is. En laat andere profiteren van jouw kennis en ervaringen door ze hieronder te delen.

Reageer

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Alle velden met * zijn verplicht