Ontvang een gratis set OK-kaarten
Van schooldirecteur naar IKC-directeur

In een kindcentrum worden de krachten van onderwijs en kinderopvang gebundeld om een rijke leeromgeving voor kinderen te realiseren. Naast een team van leerkrachten zijn er ook teams van de kinderopvang: het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO. Dit vraagt nogal wat van de aansturing. Bij de vorming van kindcentra zien we vrijwel overal dat de schoolleider automatisch ook de directeur van het kindcentrum wordt. Dat lijkt heel logisch, maar wij vragen ons af of dat wel zo is. Is een schooldirecteur zo maar geschikt om de directeur van het kindcentrum te zijn?

Schoolleider; een vak in ontwikkeling
Het was vroeger gebruikelijk dat degene die het beste les kon geven of de leerkracht die het langst aan de school verbonden was, werd benoemd tot ‘bovenmeester’. Die tijd is natuurlijk al lang voorbij. Schoolleiders worden steeds meer geconfronteerd met bestuurlijke, maatschappelijke, onderwijskundige en organisatorische zaken. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat het werk van de schoolleider complexer is én de verantwoordelijkheden groter zijn geworden. De vorming van een kindcentrum is een nieuwe complexiteit waar een schoolleider mee te dealen krijgt. De sector kinderopvang komt erbij én tegelijkertijd moet je samen in het kindcentrum een nieuwe wereld creëren. Dat vraagt nogal wat van de kennis en competenties van de leider.

Een kort onderzoek
We gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de functie van schoolleider en IKC-directeur. Hiervoor raadplegen we onder andere: functieprofielen van schoolleiders en IKC-directeuren, opleidingen om een IKC-directeur te worden en diverse relevante publicaties van adviesbureaus en belangenorganisaties. Ook komt dit vraagstuk in onze projecten aan de orde. Na wat speurwerk kunnen we vaststellen dat er een groot verschil bestaat tussen de inhoud van de twee functies én ook in de competenties en vaardigheden die belangrijk worden gevonden. Het aansturen van het onderwijs en de kinderopvang vanuit één pedagogische en educatieve visie, het sturing geven aan de verschillende wet- en regelgeving en de financieringsstromen, het omgaan met de cultuurverschillen tussen onderwijs en kinderopvang en het verschil in opleidingsniveau van de medewerkers worden genoemd om de complexiteit van de rol van IKC-directeur aan te geven. Een conclusie lijkt eenvoudig te trekken: de rol van IKC-directeur is complexer en lijkt zwaarder dan die van schoolleider.

De aangewezen persoon?
Hoe kan het dan dat een schoolleider vrijwel automatisch wordt aangewezen om leiding te geven aan het kindcentrum? Het lijkt de meest voor de hand liggende keuze te zijn, omdat in het kindcentrum het bieden van onderwijs een grote plek inneemt. Daarnaast is men in het onderwijs gewend aan een zichtbare ‘laatste man’ op school, terwijl een manager kinderopvang vaak meerdere locaties aanstuurt en daarmee minder zichtbaar is. Het lijkt logischer te zijn dat een schoolleider de kinderopvang erbij neemt, dan dat een manager van de kinderopvang het onderwijs ook onder zijn of haar hoede neemt. Daarbij wordt mogelijk onderschat dat kinderopvang een hele ander tak van sport is, die vraagt om andere kennis en vaardigheden. Tevens vraagt het aansturen van twee verschillende disciplines excellente stuurmanskunsten. Wij denken dat menig schoolleider nog wel een beentje bij moet zetten om hieraan te kunnen voldoen.

Een steengoede leider
Natuurlijk moet de schoolleider in aanmerking komen voor de rol van IKC-directeur. Maar laten we ook de manager kinderopvang niet vergeten. Deze professional is vaak ook hoogopgeleid en stuurt reeds complexe teams aan. Daarnaast is de manager kinderopvang óók ondernemer. Die vaardigheid biedt zeker toegevoegde waarde voor het kindcentrum. De competenties van een schoolleider en een manager kinderopvang lijken complementair. Een tweekoppige directie die samen een breed spectrum aan kennis en competenties meebrengt én zorgt voor de juiste balans en verbinding in het kindcentrum is wellicht een interessante optie. Bovenal verdient ieder kindcentrum in de eerste plaats een steengoede leider, los van het feit dat hij of zij verstand heeft van onderwijs of kinderopvang. De functie van IKC-directeur vraagt nieuwe vaardigheden en competenties op het gebied van ondernemen en innoveren, maar vraagt ook om een lange termijnvisie en verbindende kracht.

Geschikt of niet geschikt?
Wij pleiten ervoor dat al aan het begin van de ontwikkeling van een kindcentrum goed wordt nagedacht over het gewenste leiderschap omdat het leiderschap dé cruciale factor is. Pas daarna kan er worden gesproken over de invulling hiervan. De schoolleider is wellicht de meeste voorname kandidaat, maar is hij/zij ook geschikt?

Kennis en ervaring delen is een manier om van elkaar te leren. DEEL deze blog met mensen voor wie deze informatie waardevol is. En laat andere profiteren van jouw kennis en ervaringen door ze hieronder te delen.

Bestel de GRATIS OK-KAARTEN om met je medewerkers/collega’s in gesprek te raken en te leren van en met elkaar en ontvang iedere maand de blog van Onderwijs & Ko in je mailbox.

Reageer

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Alle velden met * zijn verplicht