Ontvang een gratis set OK-kaarten
Wie is de baas in het kindcentrum?

Als we met besturen en management van het onderwijs en kinderopvang in gesprek gaan over begeleiding voor het ontwikkelen van kindcenta dan komt in het gesprek vrij snel de wens naar voren om dit met de verschillende partijen (lees: onderwijs en kinderopvang) vanuit gelijkwaardigheid te doen. Dit ideaal blijft overeind zolang er nog geen concrete stappen gezet worden. Maar als partijen met elkaar invulling gaan geven aan het kindcentrum dan komt de samenwerking op dit punt regelmatig onder spanning te staan. En als het spannend wordt gaat de vraag opspelen:

Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen?

Of wel: Wie heeft ‘de macht’ en bepaalt wat er gaat gebeuren? We merken dat er naar onderwijs en kinderopvang verschillende verwijten worden gemaakt. Over het onderwijs horen we dat zij zich dominant opstellen en teveel willen bepalen. Over de kinderopvang horen we dat zij zich juist te klein maken en dat zij leiden aan het Calimerocomplex. We denken dat het goed is om te begrijpen waarom beide partijen doen wat ze doen. De ontstaansgeschiedenis van onderwijs als grondrecht en kinderopvang als arbeidsmarktinstrument én de hedendaagse betekenis van beiden in de samenleving lijken van grote invloed op de machtsverdeling. Om dit beter te begrijpen doken we in de theorie over macht. Uit de theorie blijkt dat er verschillende bronnen van macht zijn die grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën; macht op basis van de positie en macht die verbonden is aan een persoon. Een bron van macht die voortvloeit uit de positie die iemand of iets heeft, is legitieme macht, gebaseerd op de maatschappelijke rol die is toebedeeld.

Onderwijs als grondwettelijk recht

De positie van het onderwijs, als grondwettelijk recht voor iedereen én als basisvoorziening, is diepgeworteld in onze samenleving. Het bestaansrecht van onderwijs staat nooit ter discussie. Terwijl de school als organisatievorm van het onderwijs, met lange middagpauzes of zes weken zomervakantie, niet langer meer voldoet aan de behoefte van de samenleving waarin ouders werk en zorg  voor hun kinderen wensen te combineren. Daarmee zou je kunnen stellen dat het bestaansrecht van onderwijs niet ter discussie staat maar wel de school als vorm van organiseren.

Bestaansrecht van de kinderopvang

Kinderopvang moet steeds weer haar rol bevechten. Economische invloeden, marktwerking of keuzes die worden gemaakt aan de coalitietafel bepalen in grote mate of ouders gebruik maken van kinderopvang. Door de crisis in de afgelopen jaren en de verlaging van de kinderopvangtoeslag heeft de kinderopvang te maken gehad met krimp, reorganisaties en zelfs faillissementen. Ondanks alle invloeden is de kinderopvang steeds blijven zoeken naar haar toegevoegde waarde en is de kinderopvang zeer vaardig geworden in het aansluiten op de behoefte van ouders. De vorming van kindcentra vraagt daarmee van de sector kinderopvang een stevige positie in te nemen.

Breder aanbod op ontwikkeling

Het takenpakket van het onderwijs blijft maar groeien. Kinderen moeten op bezoek in het rijksmuseum, het Wilhelmus leren zingen en op ontdekkingstocht in het eigen moestuintje. Door de veranderende samenleving is het wenselijk dat hier allemaal aandacht voor is. Een school kan dit in zijn huidige vorm al lang niet meer bolwerken. En juist op deze gebieden heeft de kinderopvang een toegevoegde waarde. Zij hebben een steeds grotere rol gekregen in het opvoeden van kinderen. Deze pedagogische kwaliteit levert alleen tot nu toe maar beperkte status op. En dat is onterecht. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook in het kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang. Hier ligt de kans om samen het gewenste bredere en meer flexibele aanbod te bieden waar kinderen, ouders en de samenleving behoefte aan hebben.

Verschuiving van macht

Met de vorming van kindcentra is het van belang dat ‘de verdeling van de macht’ in gesprek wordt gebracht. In elke stap die je zet speelt het namelijk mee. Willen we in een kindcentrum toegevoegde waarde leveren voor kinderen, ouders en de samenleving dan hebben zowel het onderwijs als de kinderopvang een heel belangrijke rol. Of anders gezegd: zij hebben binnen het kindcentrum beide bestaansrecht. In een kindcentrum kunnen kinderopvang en onderwijs niet zonder elkaar. Met dat gegeven staat de machtsverdeling in een heel ander daglicht.

Kennis en ervaring delen is een manier om van elkaar te leren. DEEL deze blog met mensen voor wie deze informatie waardevol is. En laat andere profiteren van jouw kennis en ervaringen door ze hieronder te delen.

Bestel de GRATIS OK-KAARTEN om met je medewerkers/collega’s in gesprek te raken en te leren van en met elkaar en ontvang iedere maand de blog van Onderwijs & Ko in je mailbox.

 

Reageer

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Alle velden met * zijn verplicht