Ontvang een gratis set OK-kaarten
Géén IKC-ontwikkeling in regeerakkoord

De teleurstelling is groot. In het regeerakkoord wordt met geen woord gerept over het realiseren van kindcentra, terwijl het werkveld er van overtuigd is dat inclusieve voorzieningen voor jonge kinderen de toekomst hebben. Die verwachting werd wel gewekt toen dit voorjaar aan de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Opvang een advies werd gevraagd over de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs.

Vroeg- en voorschoolse educatie

Een maatregel die wél voor zowel het onderwijs en kinderopvang gevolgen heeft, is de stimulering van de vroeg- en voorschoolse educatie. Er wordt een aanbod gerealiseerd van 16 uur per week voor achterstandskinderen. Daar waar de huidige 10 uur voorschoolse educatie nog in te passen is in het peuterspeelzaalwerk, is 16 uur dat niet meer. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat VVE meer aangeboden zal gaan worden door de kinderopvang maar ook het onderwijs zal zich steeds meer gaan ontfermen over peuters van 2 tot 4 jaar. En dat experiment is deze maand gestart.

De Haagse Van Ostadeschool

Het voorbeeld is de Haagse Van Ostadeschool die bij wijze van experiment vanaf deze maand, als eerste school in Nederland, peuters vanaf 2 jaar welkom heet in de school. Als het aan de schooldirecteur ligt dan is dit slechts het begin. Straks komen er ook baby’s naar zijn school. ‘Hoe jonger we ze hier kunnen verwelkomen, hoe beter’ stelt hij. Want ‘door alles in eigen hand te houden, kunnen we ze klaarstomen voor de kleuterschool op een manier zoals wij dat willen.’

Verontwaardiging

Vanuit het werkveld wordt op deze beweging verontwaardigd gereageerd. Er zijn twee belangrijke zorgpunten: ten eerste stelt men dat een peuter vooral vrij moet spelen. En dat verbondenheid aan de school zorgt voor een te schoolse benadering. Ten tweede is er de angst dat deze beweging het voortbestaan van de kinderopvang als sector in gevaar brengt. Want hoe betalen we de dure babyopvang als de peuters uit de dagverblijven verdwijnen?

Gebruik maken van elkaars expertise

Als reactie op deze beweging heeft de PO-raad een onderzoek gedaan onder haar schoolleiders. Het blijkt dat 82% van de schoolbesturen vóór het ontwikkelen van een IKC is. Slechts 29% van de schoolbesturen vindt dat dit een taak is van het onderwijs, zoals de Van Ostadeschool doet. De grote meerderheid (71%) vindt dat onderwijs en kinderopvang dit samen moeten doen. En daar pleit de PO-raad ook voor: ‘Maak zoveel mogelijk gebruik van elkaars expertise’. Daarmee lijkt de brand geblust.

Oplossingen binnen het huidige systeem

Op korte termijn tenminste. Want hoe duurzaam is het blussen van dit brandje? Is dit niet een oplossing van de eerste orde terwijl de ontwikkelingen rondom het leren en ontwikkelen van kinderen in onze samenleving om een duurzame, toekomstbestendige oplossing vraagt? Het is een oplossing binnen het huidige systeem waarvan we weten dat het zijn beste jaren heeft gehad. In het huidige systeem blijven we nog steeds onderscheid maken tussen opvang en onderwijs, spelen en leren, schooltijd en vrije tijd. In het huidige systeem spreken professionals uit de kinderopvang en het onderwijs een eigen taal en hebben ze hun eigen wijze van organiseren. Dit onderscheid is er niet in het belang van kinderen.

Wat hebben kinderen nodig?

De enige relevante vraag die we in dit verband moeten stellen is: Wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Als we alles wat er nu is aan kinderopvang en onderwijs loslaten en we gaan opnieuw organiseren vanuit deze vraag, dan is bovengenoemd onderscheid niet meer belangrijk. Dan gaan we het heel anders organiseren dan we nu doen. Dan gaat samenwerken verder dan slechts ‘gebruik maken van elkaars expertise’. Dat zegt namelijk meer over hoe de kinderopvang en het onderwijs zich tot elkaar verhouden terwijl we ons de vraag moeten stellen hoe wij als professionals ons verhouden tot kinderen. Wat hebben zij van ons nodig?

Niet laten ontmoedigen

Dat in het nieuwe regeerakkoord met geen woord wordt gesproken over kindcentra is natuurlijk teleurstellend, maar geen reden om ons te laten ontmoedigen. De ontwikkeling  van kindcentra gaat gewoon door omdat de professionals in het werkveld antwoord zullen blijven geven op de vraag: wat hebben kinderen nodig? Er komt een moment waarop ook de politiek er niet meer om heen kan: Het beste voor kinderen ontwikkelen we samen. Het werkveld zal laten zien hoe het kan.

Kennis en ervaring delen is een manier om van elkaar te leren. DEEL deze blog met mensen voor wie deze informatie waardevol is. En laat andere profiteren van jouw kennis en ervaringen door ze hieronder te delen.

Bestel de GRATIS OK-KAARTEN om met je medewerkers/collega’s in gesprek te raken en te leren van en met elkaar en ontvang iedere maand de blog van Onderwijs & Ko in je mailbox.

Reageer

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Alle velden met * zijn verplicht