Ontvang een gratis set OK-kaarten

Start vandaag met het kindcentrum van de toekomst

Overal in Nederland zoeken primair onderwijs en kinderopvang elkaar op om samen een (integraal) kindcentrum te vormen. De verbindende kracht is het verlangen om een rijke leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen te creëren en de noodzaak om beter aan te sluiten bij de behoefte van kinderen en ouders in deze tijd.

Het proces begint met de belangrijke vraag: Wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Vanuit het antwoord op die vraag zoeken we naar antwoorden op vervolgvragen als: Wat hebben we als professionals te bieden? En wat hebben we te doen om dit te realiseren? Een blauwdruk is er niet. Elke lokale situatie vraagt om een eigen invulling. Met procesbegeleiding die echt werkt, helpen we jullie ambities waar te maken.

Kindcentrum

De stap om onderwijs en kinderopvang meer te integreren komt niet zo maar uit de lucht vallen. Steeds meer professionals in het werkveld zien de noodzaak om samen te gaan werken omdat het huidige systeem steeds minder goed aansluit bij de snel veranderende samenleving.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Het bestaande systeem van onderwijs en opvang wordt losgelaten en een geïntegreerd aanbod wordt samen vormgegeven in een nieuw systeem waarbinnen de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

Integratie lijkt op dit moment nog lastig. Vaak worden verschillen in de wettelijke en financiële kaders, de medezeggenschap en de Cao’s genoemd als heikele punten om samen te werken. Echter, in onze praktijk zien we dat deze obstakels makkelijker te overbruggen zijn, dan de verschillen in cultuur, structuur en leiderschap. In onze  procesbegeleiding leggen we hier dan ook in eerste instantie de focus.

Er bestaat geen blauwdruk voor ‘hét kindcentrum’. Iedere lokale situatie vraagt om een eigen invulling. De totstandkoming van een kindcentrum vraagt om maatwerk en deskundige procesbegeleiding.

[/read]

Wat onze klanten zeggen

Zeer professionele en prettige samenwerking... Lees meer »

 

Daniëlle Baas – Projectleider IKC Junis Kinderopvang
Daniëlle BaasProjectleider IKC Junis Kinderopvang

Zetten medewerkers in beweging…
Lees meer »

 

 

Angelique Marres – Directeur De Drie Ballonnen
Angelique MarresDirecteur De Drie Ballonnen

Beschikken over noodzakelijke organisatiesensitiviteit en vakkennis…. Lees meer »

Taco Keulen – Voorzitter College van Bestuur Stichting Agora Zaanstreek
Taco KeulenVoorzitter College van Bestuur Stichting Agora Zaanstreek

Verdiepend, begeleidend met een kritische blik en vooral "denken in mogelijkheden" Lees meer »

Fie Nieuwenhuizen – directeur ICBS WormerWieken
Fie Nieuwenhuizendirecteur ICBS WormerWieken

Wat we doen

Wij begeleiden de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang bij het ontwikkelen van een kindcentrum. Onderwijs & Ko richt zich als procesbegeleider niet alleen op de zichtbare processen in de bovenstroom, maar ook op wat er speelt in de onderstroom. De wil om samen te werken is vaak wel aanwezig, maar zodra je aan de slag gaat blijkt het niet zo eenvoudig en loop je aan tegen heilige huisjes, beren op de weg en olifanten in de kamer. De bereidheid om over muren heen te kijken, verworvenheden los te laten en gegroeide gewoonten in gesprek brengen is moeilijk en spannend en tegelijkertijd een voorwaarde voor succesvol veranderen. Met de expertise van Onderwijs & Ko behaal je het gewenste resultaat.

Werkwijze

Onderzoeken
Op het moment dat we in gesprek gaan met stakeholders start de organisatieontwikkeling. Geïnterviewden nemen hun gedachten en vragen mee terug de organisatie in en zetten daarmee de gesprekken in de organisatie in gang. Het is een eerste start van een olievlek die zich door de organisatie verspreidt. Onderzoeken en ontwikkelen gaan hand in hand. Samen met betrokkenen analyseren we de data. De uitkomsten zijn daarmee niet slechts uitkomsten, maar een door de groep gedragen conclusie.

Voorbereiden
We maken een vertaalslag naar een gezamenlijke visie. Wat hebben kinderen in deze context nu en in de toekomst nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Wat betekent dit voor het aanbod? We maken concrete afspraken over de samenwerking en het leiderschap voor de toekomst. Verantwoordelijkheden, rollen en taken worden vastgesteld. Ter voorbereiding op de realisatie stellen we een ontwikkelplan op en richten we een procesorganisatie in. Een belangrijke rol is weggelegd voor het ontwikkelteam.

Realiseren
Ontwerpen en uitvoeren gaan hand-in-hand; met het ontwikkelplan als werkdocument om de focus vast te houden. Het veranderen vindt plaats in het sociale netwerk van de organisatie. Sleutelfiguren vormen het ontwikkelteam. Het kindcentrum krijgt vorm door beleid te maken in de bovenstroom en draagvlak te creëren in de onderstroom. Het bestuurlijke en financiële kader, organisatiestructuur, doorgaande ontwikkellijn, dagprogramma, huisvesting, inrichting en medezeggenschap krijgen vorm.

Doorgroeien
Ontwikkelen van een kindcentrum is een continu proces. Wat vandaag nog werkt, werkt morgen niet meer. Zo zal de organisatie een manier van werken weer ontgroeien en is er weer een volgende stap nodig. Het team heeft geleerd om zichzelf constant uit te dagen om dingen nog beter te doen dan eerst. Gezamenlijk stellen we vast welke wensen er nog zijn en hoe Onderwijs & Ko kan ondersteunen in de realisatie ervan.

Voor wie

Kinderopvang

In de kinderopvang is de laatste jaren steeds meer het besef gegroeid dat het ontwikkelen van een kindcentrum in samenwerking met het onderwijs de toekomst heeft.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Vanuit pedagogisch oogpunt wordt het belang van een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar, erkent. Dat hier een nauwere samenwerking met het onderwijs voor nodig is, is een gegeven. Kinderopvang beweegt zich in een vrije markt en is (nog) niet zoals het onderwijs een basisvoorziening voor alle kinderen. Vooruitlopend op maatschappelijke ontwikkelingen sluit de kinderopvang graag aan bij het onderwijs om samen een kindcentrum vorm te geven.

Vragen die leven zijn:

  • Wat is voor ons de toegevoegde waarde om een kindcentrum te starten?
  • Hoe kunnen we zorgen dat we met het onderwijs aan tafel komen?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderopvang niet te schools wordt en dat er voldoende ruimte is om te spelen?

[/read]

Primair onderwijs

Steeds meer scholen zoeken de samenwerking met andere partijen die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Er wordt naar samenwerking gezocht vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt. Vanuit het besef dat kinderen een nog rijkere leer- en ontwikkelomgeving nodig hebben. Samenwerken met andere partijen is dan een voorwaarde. Ook het realiseren van goede dagarrangementen die beter aansluiten bij het leefritme van werkende ouders  kan een motivatie zijn. Soms wordt het gewoonweg ingegeven door krimp, huisvestingsplannen van gemeenten of het belang van gezamenlijke gebruik van faciliteiten.

Vragen die spelen zijn:

  • Wat is voor ons de toegevoegde waarde om een kindcentrum te starten?
  • Welke kinderopvangorganisatie is onze ideale partner en willen we exclusief voor hun kiezen?
  • Naast ons is een kindcentrum gestart, hoe zorgen wij dat we de boot niet missen?

[/read]

Gemeente

In huisvestingsplannen en onderwijsvisies speelt de vorming van kindcentra een prominente rol. Veel gemeenten hebben te maken met vergrijzing en ontgroening.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Hierdoor is een weloverwogen visie nodig op de functie en spreiding van voorzieningen. Moeten kleine scholen in buurdorpen met elkaar fuseren of wordt er opgeschaald naar grotere voorzieningen als kindcentra? Daarnaast vraagt de maatschappij aan het onderwijs andere dingen dan voorheen.  Zo wordt het klassikaal onderwijs steeds vaker ter discussie gesteld. ICT maakt grote hoeveelheden informatie toegankelijk en faciliteert eigen leerroutes. Ook dit heeft ruimtelijke consequenties.

Vragen die gemeenten hebben zijn:

  • Moeten scholen in onze gemeente fuseren of realiseren we grotere voorzieningen in een multifunctionele accommodatie?
  • Hoe krijgen we alle partijen aan tafel?
  • Hoe gaan we om met de vrije marktwerking in de kinderopvang en het onderwijs als publieke voorziening?

[/read]

Over ons

Leuk dat je onze website bezoekt. Wij zijn Marieke Zweekhorst en Sandra de Leeuw en vormen sinds 2016 samen Onderwijs & Ko. Wij begeleiden organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang om samen een kindcentrum vorm te geven. Wij geloven simpelweg dat er door samenwerking een beter aanbod voor kinderen en ouders kan worden ontwikkeld.  Een plek om te ontwikkelen, te leren, te spelen, te groeien. Dat is mogelijk, en vraagt om een goede, degelijke aanpak.

Alles begint met een eerste kennismaking. Iedere school, wijk en proces vraagt iets anders. Wij haken aan bij wat er is. De valkuil is om vanuit de inhoud slechts een projectmatige aanpak te kiezen. Zo zien we veel trajecten stranden. Het vormgeven van een kindcentrum is een complexe organisatieontwikkeling wat vraagt om maatwerk en deskundige (proces)begeleiding. We faciliteren, trainen en coachen bestuur, managers en medewerkers. Als het nodig is zetten we ons team van experts in.

Als veranderkundigen brengen we onze expertise over organisatieontwikkeling mee. Met voldoende kennis van de inhoud en met een frisse blik, sluiten we aan en stellen we de juiste vragen. We dagen uit om te leren, soms confronterend, maar altijd in verbinding. Zullen we beginnen?

 

Marieke Zweekhorst

Soms komt alles samen. Voor mij is dat de start van ons bureau Onderwijs & Ko waarvoor ik een bijdrage kan leveren aan het vormgeven van een ideale leeromgeving voor kinderen.

Als jonge moeder met een passie voor leren komen hier twee liefdes samen. Voorheen zorgde ik als HR Manager in profit-organisaties of als trainer en coach voor groepen voor zo’n ideale leeromgeving. Nu richt ik mij met Onderwijs & Ko op het creëren van een ideale plek waar kinderen kunnen groeien.

Ik ben gefascineerd door het gedrag van mensen en de onderlinge verhoudingen die dat gedrag in stand houdt. Je kunt een probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt. Anders kijken is anders doen. Ik help graag met anders kijken.

Sandra de Leeuw

Vanuit het verlangen de wereld een beetje mooier te maken begon ik ooit mijn werk in de jeugdhulpverlening. Al snel kreeg ik in de gaten dat het loont om problemen te voorkomen door kinderen een goede basis mee te geven. Vanuit verschillende functies heb ik bijgedragen aan kwaliteit en pedagogisch beleid.

Ik geloof dat we meer bereiken als we mensen faciliteren om het vooral zelf te doen. Eigenaarschap komt dan ook als belangrijkste thema terug in al mijn werk. Of het nu gaat om het begeleiden van kinderen of volwassenen.

In 2009 startte ik met Buro OntdekkingsWijs. Dat onderwijs en kinderopvang steeds meer de samenwerking aangaan is voor mij een logische ontwikkeling. Net als het starten van Onderwijs & Ko.

Partners

We werken samen met een netwerk van enthousiaste partners met ieder hun eigen expertise. Vanuit een gedeelde passie voor het begeleiden van leren en ontwikkelen zet iedereen zijn deskundigheid daar waar nodig in.

Lees meer over onze partners

Geïnteresseerd en wil je meer weten?

Ontvang gratis een set OK-kaarten en iedere maand de blog van Onderwijs & Ko

Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen. Je kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen. Onze gegevens staan onderaan de pagina.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Organisatie

Bericht

[recaptcha]

Sandra de Leeuw

sandra@onderwijsenko.nl

06 83 22 44 34

Marieke Zweekhorst

marieke@onderwijsenko.nl

06 45 80 50 01